Monday, June 19, 2017


Tinh hoa của VNCH cũng giống như gỗ quý bị bứng khỏi gốc và phơi khô .
Ngày xửa ngày xưa , ở vùng đất phương Nam có một vườn cây ăn trái trù phú . Trước ngôi nhà lợp ngói , nền cao của chủ vườn có rất nhiều cây cảnh . Gia đình chủ vườn sống rất thanh bình và hòa đồng với những láng giềng trong vùng .
Một hôm , một bọn cướp từ phương Bắc kéo đến khu vườn : chúng giết chủ vườn và những ai chống cự , còn lại bị chúng giam trong kho .
Chúng nhổ các cây cảnh , cây ăn trái hay gỗ quí , chất thành đống , phơi mưa nắng nên chỉ sau thời gian ngắn , đống cây khô này đã làm mồi cho mối mọt hay làm củi . 
Và từ đó về sau , khu vườn đẹp đẻ chỉ toàn là cây hoang cỏ dại mọc đầy và những cây mới ngoại lai , ko hợp phong thổ địa phương .
Viết sau khi đọc bài về đời sống của KTS Phạm quang Nhạc sau ngày Sài Gòn đổi chủ - viết bởi một KTS học trò của ông . Tôi từng gặp ông một lần vào đầu thập niên 1990 tại nhà đường Trương Định , Sài Gòn , lần đó ông đã quên tiếng Pháp rất nhiều dù rằng đã học và hành nghề KTS mười năm ở Pháp.

VỢ CHỒNG KTS NGÔ VIẾT THỤ

KTS PHẠM QUANG NHẠC , NHÀ Ở ĐƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH , GẦN SÂN TAO ĐÀN .

No comments:

Post a Comment