Monday, June 19, 2017


SÚNG TẠI MỸ : CON SỐ THỐNG KÊ ĐÀNG SAU BẠO LỰC .
Trong năm 2015 khoảng 13.286 người chết tại Mỹ vì súng và 26.819 bị thương (ko tính tự tử) theo Gun Violence Archive (Văn khố Bạo lực vì Súng) .
Trong năm 2012 , có 60% án mạng tại Mỹ gây ra bởi súng , so với 31% tại Canada , 18.2% tại Úc , và chỉ 10% tại Anh . 
Từ năm 1968 đến 2011 có 1.4 TRIỆU NGƯỜI CHẾT vì súng tại Mỹ so với 1.2 TRIỆU quân nhân Mỹ chết từ Chiến tranh dành Độc lập tới chiến tranh Iraq . 
Không có con số chính thức nhưng được nghĩ vào khoảng 300 TRIỆU SÚNG được giử bởi 1/3 dân số Mỹ , nghĩa là gần đủ súng cho mỗi đàn ông , đàn bà và trẻ em ở nước này . 
Mỹ tiêu hơn MỘT NGÀN TỈ ĐÔ MỖI NĂM để bảo vệ nước Mỹ chống khủng bố , chỉ giết 1 tỉ lệ rất nhỏ quân khủng bố so với số người chết vì súng tại Mỹ .
Theo con số của Bộ Tư pháp và Hội đồng Đối ngoại (Council of Foreign Affairs) , 11.385 người chết mỗi năm tại Mỹ do súng từ 2001 đến 2011 .
Cùng thời gian , chỉ có 517 người chết mỗi năm do khủng bố gây ra . Nếu bỏ năm 2001 , khi 9/11 xảy ra , con số hàng năm chết vì khủng bố là 31 người . 
Chỉ trong năm 2015 có 64 vụ nổ súng tại trường , bao gồm nổ súng nhưng ko ai bị thương . Cũng năm này có 372 nổ súng tập thể (mass shooting) giết 475 người và làm bị thương 1.870 người . Nổ súng tập thể được định nghĩa như nổ súng giết hay làm bị thương 4 hay trên 4 người , bao gồm hung thủ .
Dịch từ bài : Guns in the US : The statistics behind the violence cuả đài BBC
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34996604?SThisFB

No comments:

Post a Comment