Wednesday, June 21, 2017

Một hệ thống đo lường phức tạp , ko giống ai .
Trong khi nhiều nước trên thế giới xài HỆ MÉT (metric system) thì Mỹ , Myanmar và Liberia vẫn ko áp dụng hệ thống này .
Sau đây là 4 món xài hệ mét : thước dây tính bằng cm , nhiệt kế tính bằng độ C , cục cân nặng 1 kí và máy đo điện tính thành volt , ampere và ohm .

Ngay từ 1866 , có sắc luật áp dụng hệ mét tại nước Mỹ , nhưng tới nay , Mỹ là nước công nghiệp DUY NHỨT ko hoàn toàn áp dụng hệ mét .
Ng Mỹ cũng có lý của họ khi ko áp dụng hệ mét : lấy 1 ví dụ nhỏ , chỉ cần thay đổi bảng chỉ đường từ mile ra km sẽ tốn hàng tỉ đô . Có câu chuyện 1 máy bay dân sự bị rơi vì hết xăng do đổ xăng tính bằng lít thay vì bằng gallon (gần bằng 3.78 lít) .No comments:

Post a Comment