Wednesday, May 24, 2017

THƯ CỦA HCM GỬI STALIN .

Các đảng CS trong giai đoạn đầu đã coi trọng tinh thần quốc tế vô sản , thế giới đại đồng , Tam Vô (vô gia đình , VÔ TỔ QUỐC , vô tôn giáo) , v.v... Sau đây là năm hình chụp về HAI lá thư của HCM gửi Stalin  . 

 H.1 : thư đầu tiên bằng tiếng Nga vào ngày 30.10.1952 để xin chỉ thị về CCRĐ .
 H. 2 và 3 : lá thư 2 dài hai trang (tiếng Nga và cùng ngày) có chữ ký bằng tiếng HOA của HCM , xin gửi 100 người sang Nga và xin vũ khí . H. 4 : bản dịch của lá thứ 1 .


H. 5 : bản dịch lá thứ 2 . Nguồn : Cục văn khố LB Nga .

Năm 1952 , HCM và lực lượng của ông còn đang lẩn trốn trong rừng vùng Việt-Bắc , giáp giới với TQ . Việc gửi ng đi LX hay nhận vũ khí đều phải qua đất của TQ ; riêng số vũ khí mà HCM xin trong lá thứ hai , có thể "anh hai" TQ ứng trước cho đàn em và sau đó "anh cả" LX sẽ "bồi hoàn" . Tinh thần quốc tế vô sản mà !
Qua các bức thơ này , việc PVĐ thừa nhận chủ quyền của TQ trên HS và TS là hợp logic và do vậy ko còn gì để tranh cải .

No comments:

Post a Comment