Monday, March 13, 2017

Nguyễn Phú Trọng có biết việc "bà PCT quận Thanh Xuân HN đi ăn bún có CT và trưởng CA phường giử xe" không ?
Trong khi đó , TT Thiệu , dù công việc đa đoan , chiến tranh ác liệt , nhưng mọi tệ đoan xã hội , v.v... ông lại đều biết hết và xử lý thích đáng : tại sao ông làm được như vậy ? Đó là nhờ BÁO CHÍ TỰ DO .
VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ DƯỚI THỜI VNCH
- Tôi ko sợ kẻ thù mà chỉ sợ cấp dưới hay thân cận của tôi thấy tôi có sai lầm mà ko dám nói cho tôi biết .-- Hoàng đế Napoléon .
- Sai lầm ko tác hại nặng nề bằng tiếp tục sai lầm mà ko chịu sửa chữa .
Chính phủ các nước dân chủ trên thế giới , trong đó có VNCH , từ nhiều thập niên trước đây đã coi trọng việc PHẢN HỒI (feedback) . Cũng như vậy , việc này đã áp dụng trong các cty , cửa hàng hay siêu thị (ở Mỹ) : khi bạn mua hàng , trong biên nhận (receipt) luôn mời bạn tham gia một thăm dò (survey) có thưởng về thái độ phục vụ của nhân viên bán hàng , v.v... .
Dưới chế độ VNCH , các đơn vị quân sự từ cấp sư đoàn hay tương đương đều có
ban Thông tin Báo chí (Press and Information Office)
. Nhiệm vụ của ban này là HÀNG NGÀY đọc các báo trong và ngoài nước *, nghe các đài phát thanh như BBC hay VOA , v.v... để xem họ có bài báo hay bản tin nói về chính phủ , quân đội , cảnh sát , các tệ đoan xã hội như mãi dâm , ma túy , cường hào ác bá , lạm quyền hay tham nhũng trong đơn vị , khu vực mà họ quản lý ; nếu có , họ sẽ trình TL . Ở các bộ , Phủ Thủ tướng và Phủ Tổng thống cũng có một ban hay sở như vậy .
Tại
BTL Biệt khu Thủ đô
, đơn vị quân sự cấp SĐ bảo vệ thủ đô và tỉnh Gia Định cũng có 1 ban như vậy . Chỉ cần 1 tờ báo tại Sài gòn đăng 1 động mãi dâm hay ổ ma túy tại 1 phường nào đang hoạt động là họ trình ngay cho ông TL Biệt khu Thủ đô kiêm tổng trấn Sài gòn - Gia định để ông này ra lịnh cho bên CS dẹp ngay chỗ đó . Nếu sau đó vài tuần , báo này lại đăng động mãi dâm hay ổ ma túy vẫn còn hoạt động thì CS phụ trách phường đó sẽ mất chức và CS trưởng của quận đó sẽ bị khiển trách . Vì những tin như vậy có thể lọt vào mắt TT Thiệu hay TT Khiêm .
Có 1 lần , một người lính nghĩa quân gác cầu ngủ gục, 1 phóng viên Mỹ chụp ảnh này đăng báo : các ban thông tin báo chí tại Phủ TT , Phủ tổng thống trình cho ông Thiệu . Ông đã khiển trách nặng nề vị Tỉnh trưởng quản lý cầu đó .
Sau một cuộc HQ lớn vào vùng nào , SĐ cử người đến thăm dò để xem dân có than phiền về việc lính tráng phá phách hay hà hiếp dân . Nếu có sẽ bảo tiểu đoàn trưởng giáo dục BS hay TĐT có thể mất chức , v.v...
Cũng nhờ đó , các tệ đoan xã hội , các điều trái tai gai mắt , v.v... rất ít và không dai dẵng như hiện nay . / . (Hết)
NHẬN XÉT : Thời trước , VNCH đã áp dụng tam quyền phân lập dù vẫn còn hạn chế do chiến tranh ác liệt . Ba quyền đã cân bằng và giám sát lẫn nhau cộng với sự có mặt của báo chí tư nhân : do vậy nếu có cấp lãnh đạo nào , từ cấp xã đến trung ương , bị tố tham nhũng hay lạm quyền , CP phải tiếp thu và chỉnh đốn ngay . Đầu năm 1975 , trong cảnh dầu sôi lửa bỏng của chiến sự , Tướng Toàn , TL quân khu 2 bị quốc hội tố cáo tham nhũng , TT Thiệu phải thay bằng tướng Phú , khả năng chỉ huy kém hơn và hậu quả như các bạn đã biết .
(Trong mùa hè đỏ lửa 1972 , nếu ko có tài chỉ huy và dũng cảm của tướng Toàn , quân khu 2 đã mất rồi) .
Trong khi đó , ngày nay , các ông Trọng , Phúc , Quang , các bộ trưởng , các chủ tịch tỉnh/huyện , v.v... gần như ông nào cũng bị báo chí lề trái và lề phải tố giác lạm quyền và tham nhũng mà phần lớn các ông này đều IM LẶNG , KHÔNG PHẢN ỨNG GÌ HẾT . Họ coi thường dư luận cũng phải thôi vì Đảng chỉ huy quốc hội và tòa án , họ còn sợ ai !!!
Vì CÒN ĐẢNG THÌ CÒN MÌNH !!!!
Ngày 13/3/2017 .
* Thời đó có MẤY NGÀN phóng viên nước ngoài , phần lớn là Mỹ : họ chỉ cần chộp được 1 tin gì độc đáo như cảnh sát đánh dân , v.v... tung lên báo Mỹ thì CP VNCH sẽ bị tai tiếng vì lúc đó Mỹ muốn VN là tủ kiếng (showcase) của dân chủ Tây phương tại Á Châu .

No comments:

Post a Comment