Saturday, November 19, 2016

Tại sao đàn em của HCM thích "ăn cám xú" hay thích nghe chửi ?
LỜI NGUYỀN CỦA LĂNG MỘ HCM (The Hochiminh Mausoleum Curse)
"Hồn ma TT Thiệu gặp hồn ma HCM và nói : thông thường người đời chỉ thích dành cái khôn , cái tốt , nhưng tôi thấy bọn đàn em của ông , từ Trọng Lú trở xuống , hiện nay chỉ thích dành cái ngu , cái xấu của thiên hạ về mình , xin ông giải thích .
- HCM : có lẽ khi xây lăng cho tôi , dù điều đó trái với di chúc của tôi , đàn anh của chúng như Lê Duẫn , Lê Đức Thọ , v.v... đã làm động mồ , động mả ông bà , tổ tiên hay làm đứt long mạch của Hà Nội nên giờ này bọn chúng mới thích "ăn cám xú" cả lũ như vậy ; VÌ CỨ HỞ MIỆNG RA LÀ BỊ DÂN CẢ NƯỚC "NÉM ĐÁ" DỮ DỘI . Làm tôi rất buồn và đau khổ mà không làm gì được .
- TT Thiệu : Chính bọn "ăn cám xú" này , chứ không ai khác , đang đào mồ cuốc mã ông ! Vì chúng mà nhân dân cả nước đang NGUYỀN RỦA ông : vì ông đã du nhập một chủ thuyết chính trị đã gieo biết bao TÀN PHÁ , CHẾT CHÓC và ĐAU KHỔ cho đất nước này từ năm 1945 tới giờ" . / . 

No comments:

Post a Comment