Saturday, November 19, 2016BANG CALI CHUẨN BỊ LY KHAI VỚI LIÊN BANG KHI NƯỚC MỸ DƯỚI QUYỀN CỦA MỘT TỔNG THỐNG ĐI NGƯỢC VỚI VỚI GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG CỦA BANG ?
"Dân chúng California, tiểu bang lớn nhất trong liên bang, bằng lương tri của họ, bác bỏ chủ trương chính trị dựa trên phẫn uất, mù quáng và kỳ thị giới tính. Ðây là đất của công lý và cơ hội cho mọi người, mọi tuổi tác và ước vọng, dù diện mạo thế nào, sống ra sao hay nói ngôn ngữ gì.
California từ lâu đã tự hào là MẪU MỰC cho các tiểu bang khác. California sẽ bảo vệ dân chúng và tiến bộ của mình. Chúng tôi không để cho một cuộc bầu cử ĐẢO NGƯỢC những tiến bộ qua nhiều thế hệ của cấu trúc xã hội đa văn hóa, khoa học phát triển, kinh tế mở mang và ý thức về nghĩa vụ toàn cầu . . .
. . . Ông Donald Trump đã đắc cử tổng thống, nhưng không thể làm thay đổi những giá trị của chúng tôi. Chúng tôi không thể bị kéo lui về dĩ vãng. California sẽ lãnh đạo cuộc đấu tranh chống bất cứ nỗ lực làm tan vỡ hệ thống xã hội của chúng tôi và Hiến Pháp nước Mỹ. California KHÔNG LÀ MỘT THÀNH VIÊN TRONG LIÊN BANG khi nước Mỹ lập quốc *, nhưng bây giờ chúng tôi quyết tâm bảo vệ tương lai của nó.”
. . .

Đọc đầy đủ ở : http://www.tintuchangngayonline.com/…/california-to-lap-tru…
. . . 
* CHÚ THÍCH : Khi lập quốc , chỉ có 13 tiểu bang TIÊN KHỞI , nằm ở phía đông nước Mỹ . Cali trước đây là đất của đế quốc Tây Ban Nha từ 1769-1821 , thuộc Mễ Tây Cơ từ 1821-1848 . Sau chiến tranh Mễ-Mỹ từ 1946-48 , Mễ giao toàn bộ California cho Mỹ . Việc tìm thấy vàng tại Cali năm 1849 đã thu hút hàng trăm ngàn ng ở khắp thế giới kéo đến bang này . . . Cali trở thành bang thứ 31 của Mỹ vào 1850 . . . Di dân từ TQ đã bị đuổi khỏi lãnh vực nông nghiệp và kỹ nghệ và sống tại các Chinatown ở các TP lớn .
Dịch từ bài "California" trên wiki .

No comments:

Post a Comment