Tuesday, November 15, 2016


CHỉ CÓ NHỮNG NỀN GIÁO DỤC TỐT ĐẸP MỚI CÓ NHỮNG TRẺ EM NHƯ VẬY ! (bài củ 2 năm) .
Một học sinh mẫu giáo 6 TUỔI Nhật (xem hình) đã trở nên một trong những người đóng góp TRẺ NHỨT cho các cố gắng của Philippines để gây quỹ cho nạn nhân của siêu bão Yolanda (Haiyan).
TĐS Phi tại Nhật ngày thứ năm cho biết bé Shoichi Kondok đã hiến tặng tiền để dành từ nhỏ tới giờ sau khi thấy mức độ (extent) của sự cuồng bạo của bão Yolanda trên TV .
Đi theo bởi mẹ , Miho Kondoh , bé Shoichi đã thăm TĐS Phi vào hôm nay để tự tay trao tặng 5.000 yên (khoảng 49.91 đô) từ tiền để dành từ ống heo (piggybank savings) .
Thông báo cũa TĐS nói thêm rằng Shoichi ' đã ko nghĩ tới 2 lần (do not think twice) (1) khi tặng số tiền để dành này ' sau khi nó thấy sự tàn phá này trên TV .
Bí thư thứ 2 kiêm lãnh sự cũa TĐS Phi Bryan Dexter Lao nhận phong bì từ Shoichi .
Một ảnh được post trên website cũa TĐS cho thấy Shoichi đang ký vào sổ chia buồn tại thư viện cũa TĐS , với sự giúp đở từ nhân viên TĐS .
Ông Lao bày tỏ sự cảm ơn cũa TĐS đối với cử chỉ hảo tâm (kindness) và lòng thương hại (sympathy) của ân nhân trẻ nhứt này , “ TĐS viết .
Các ân nhân khác cho nạn nhân cũa bão Yolanda gồm :
1/Một triệu yên từ đảng New Komei , một thành viên của liên minh cầm quyền tại Nhật .
2/ Mười lăm triệu yên từ công ty Marubeni , cho nạn nhân của bão Yolanda và động đất cấp 7.2 tàn phá miền Trung của Visayas tháng 10 rồi . / .
(1) : Do not think twice = make a snap decision .

No comments:

Post a Comment