Saturday, September 3, 2016


"TỔ TIÊN CHÚNG TA , KO BAO GIỜ THIẾU KHÔN NGOAN HAY CAN ĐẢM , VÀ HỌ KO BAO GIỜ QUÁ TỰ KIÊU ĐỂ KO CHẤP NHẬN 1 Ý TƯỞNG TỐT TỪ MỘT NƯỚC KHÁC . HỌ ĐÃ TỪNG MƯỢN GIÁP SẮT VÀ VŨ KHÍ TỪ SAMNITES . TÓM LẠI , NẾU HỌ NGHĨ RẰNG ĐIỀU GÌ - CỦA 1 ĐỒNG MINH HAY KẺ THÙ - NHƯNG LẠI THÍCH HỢP VỚI HỌ , HỌ NHIỆT TÌNH CHẤP NHẬN ĐIỀU ĐÓ ; VÌ HỌ THÀ BẮT CHƯỚC MỘT ĐIỀU TỐT CÒN HƠN MÒN MỎI TRONG THÈM MUỐN KHI HỌ KO CÓ ĐC ĐIỀU ĐÓ" . -- JULIUS CAESAR , HOÀNG ĐẾ LA MÃ , NÓI TRƯỚC THƯỢNG VIỆN (SENATE) , 60 NĂM TRƯỚC CN .
(Julius Caesar, speech to the Senate (c. 60 BC)
Our ancestors, gentleman, never lacked wisdom or courage, and they were never too proud to take over a good idea from another country. They borrowed most of their armour and weapons from Samnites.... In short, if they thought anything that an ally or an enemy had was likely to suit them, they enthusiastically adopted it; for they would rather copy a good thing than be consumed with envy because they had not got it).

No comments:

Post a Comment