Friday, January 8, 2016

Việc làm nào được yêu thích nhất ở Mỹ hiện nay ? 5/1/2016 . 

nguồn : http://vietdaikynguyen.com/v3/88285-viec-lam-nao-duoc-yeu-thich-nhat-o-hien-nay/


Hiện tại, việc làm được yêu thích nhất ở Mỹ là phụ tá bác sĩ (Ảnh: Getty Images)
Theo một cuộc điều tra gần đây, công việc của phụ tá bác sĩ, người phát triển phần mềm và người quản lý phát triển kinh doanh nằm trong top 3 công việc được yêu thích nhất ở Mỹ hiện nay.
Theo kết quả điều tra gần đây của trang web tìm việc Glassdoor.com của Mỹ, công việc phụ tá bác sĩ là công việc tốt nhất ở Mỹ hiện nay. Theo Cục Thống kê Lao động của Mỹ, lương bổng hàng năm bình quân của phụ tá bác sĩ đạt đến con số là 111.376 USD. Thêm vào đó, trong những năm gần đây, nhu cầu y tế lại gia tăng và số lượng bác sĩ lại thiếu nên nhu cầu cần phụ tá bác sĩ tăng cao.
Tiêu chuẩn đánh giá vị trí công việc của trang web Glassdoor là dựa vào điểm số của công việc (Job score). Điểm số cao nhất là 5, công việc nào có điểm số càng cao thì công việc đó được đánh giá là công việc tốt. Điểm số của công việc được quyết định dựa vào lượng cầu của công việc đó, lương bổng hàng năm bình quân của công việc đó và vị trí cơ hội xin việc của công việc đó.
Nhà phân tích xu thế xin việc Scott Dobroski của trang web Glassdoor.com nói rằng người tìm việc trong lúc quyết định nên làm việc ở lĩnh vực nào thường xem xét hai nhân tố trọng yếu. Đó chính là cơ hội xin việc và viễn cảnh thu nhập. Do đó, ở cuộc điều tra của mình, trang web Glassdoor cũng đưa hai yếu tố này vào mà tiến hành.
Quảng cáo
Ông Scott Doroski nói rằng ở cuộc điều tra lần này, ông đã cân nhắc đến yếu tố lượng cầu của mỗi một công việc, bởi vì điều này có liên quan đến cơ hội xin việc. Ông nói rằng công việc mà có nhu cầu càng nhiều thì cơ hội xin việc đó sẽ nhiều.
Ông cũng giải thích rằng trong số các công việc được chọn, phần lớn công việc liên quan đến khoa học kỹ thuật và dịch vụ y tế là được tuyển chọn. Trong những  năm qua, hai công việc này có nhu cầu tuyển dụng cao, có thu nhập cao và số lượng tuyển dụng gia tăng cao.
Trong số 25 việc làm được chọn là việc làm tốt nhất ở Mỹ thì có 9 việc làm có mức lương bình quân hàng năm vượt hơn 100.000 USD. Người phụ tá bác sĩ có mức lương 111.376 USD, người quản lý tài vụ 122.865 USD, người quản lý tiếp thị có mức lương 100.130 USD, người quản lý sản phẩm có mức lương 113.363 USD, khoa học gia dữ liệu có mức lương 104.476 USD, người quản lý bán hàng có mức lương 121.657 USD, người thiết kế giải pháp có mức lương 121.657 USD, người quản lý dịch vụ khách hàng có mức lương 103.376 USD.
Top 25 việc làm tốt nhất ở Mỹ hiện nay:
1. Phụ tá bác sĩ
Nhu cầu: 45,484
Lương bình quân hàng năm: 111,376 USD
Cơ hội xin việc: 3.5
Điểm số: 4.8
2. Kỹ sư phần mềm
Nhu cầu:104,828
Lương bình quân hàng năm: 98,074 USD
Cơ hội xin việc:3.3
Điểm số:4.6
3. Giám đốc Phát triển Kinh doanh
Nhu cầu:11,616
Lương bình quân hàng năm:94,907 USD
Cơ hội xin việc:3.5
Điểm số:4.6
4. Giám đốc Nhân sự
Nhu cầu:8,073
Lương bình quân hàng năm:96,443 USD
Cơ hội xin việc:3.6
Điểm số:4.6
5. Giám đốc Tài chính
Nhu cầu:9,728
Lương bình quân hàng năm:122,865 USD
Cơ hội xin việc:3.4
Điểm số:4.6
6. Giám đốc Marketing
Nhu cầu:14,647
Lương bình quân hàng năm:100,130 USD
Cơ hội xin việc:3.4
Điểm số:4.6
7. Quản lý dữ liệu
Nhu cầu:9,790
Lương bình quân hàng năm:97,835 USD
Cơ hội xin việc:3.4
Điểm số:4.5
8. Giám đốc sản xuất
Nhu cầu:10,294
Lương bình quân hàng năm:113,363 USD
Cơ hội xin việc:3.3
Điểm số:4.5
9. Khoa học gia dữ liệu
Nhu cầu:3,449
Lương bình quân hàng năm:104,476 USD
Cơ hội xin việc:3.8
Điểm số:4.4
10. Giám đốc bán hàng
Nhu cầu:3,982
Lương bình quân hàng năm:121,657 USD
Cơ hội xin việc:3.4
Điểm số:4.4
11. Nhà thiết kế giải pháp
Nhu cầu:3,982
Lương bình quân hàng năm:121,657 USD
Cơ hội xin việc:3.4
Điểm số:4.4
12. Kỹ sư cơ khí
Nhu cầu:16,065
Lương bình quân hàng năm:73,015 USD
Cơ hội xin việc:3.3
Điểm số:4.4
13. Kỹ sư quản lý chất lượng sản phẩm
Nhu cầu:26,383
Lương bình quân hàng năm:77,499 USD
Cơ hội xin việc:3.2
Điểm số:4.3
14. Nhà phân tích kinh doanh
Nhu cầu:21,337
Lương bình quân hàng năm:74,638 USD
Cơ hội xin việc:3.2
Điểm số:4.3
15. Kỹ sư điện tử
Nhu cầu:10,435
Lương bình quân hàng năm:76,803 USD
Cơ hội xin việc:3.3
Điểm số:4.3
16. Kỹ sư mạng
Nhu cầu:14,092
Lương bình quân hàng năm:87,518 USD
Cơ hội xin việc:3.2
Điểm số:4.3
17. Kỹ sư xây dựng
Nhu cầu: 6,120
Lương bình quân hàng năm:73,383 USD
Cơ hội xin việc:3.5
Điểm số:4.3
18. Trưởng phòng kiểm toán
Nhu cầu:4,585
Lương bình quân hàng năm:69,271 USD
Cơ hội xin việc:3.9
Điểm số:4.3
19. Nhà điều trị vật lý
Nhu cầu:27,579
Lương bình quân hàng năm:64,806 USD
Cơ hội xin việc:3.2
Điểm số:4.3
20. Trưởng phòng kế hoạch IT
Nhu cầu:5,700
Lương bình quân hàng năm:103,710 USD
Cơ hội xin việc:3.2
Điểm số:4.3
21. Trưởng phòng dịch vụ khách hàng
Nhu cầu:2,377
Lương bình quân hàng năm:103,736 USD
Cơ hội xin việc:3.7
Điểm số: 4.2
22.Quản lý dây chuyền cung ứng
Nhu cầu:3,754
Lương bình quân hàng năm:83,795 USD
Cơ hội xin việc:3.4
Điểm số:4.2
23. Nhà phát triển điện thoại di động
Nhu cầu:4,651
Lương bình quân hàng năm:79,810 USD
Cơ hội xin việc:3.3
Điểm số:4.2
24. Y tá lâm sàng
Nhu cầu:15,341
Lương bình quân hàng năm:95,171 USD
Cơ hội xin việc:3.1
Điểm số:4.2
25. Kỹ sư bán hàng
Nhu cầu:6,007
Lương bình quân hàng năm:91,318 USD
Cơ hội xin việc:3.2
Điểm số:4.2

No comments:

Post a Comment