Tuesday, January 5, 2016

TRƯƠNG TẤN SANG SANH 21.1.1949 .

I/Dựa vào Lý thuyết Số (Numerology) , tôi phân tách tên họ của y .
T R U Ơ N G
4 2 6  7  5 3 = 27 = 2 + 7 = 9
T Ấ N
4 1 5 = 10 = 1 + 0 = 1
S A N G
3 1 5  3 = 12 = 1 + 2 = 3
Cộng lại : 9 + 1 + 3 = 13 = 4 .
Vì tên y cộng lại bằng 13 nên y chịu tác động của số này . Sau đây là ý nghĩa của số này .
                      S Ự T Á I  S I N H - T H A Y  Đ Ổ I
                 (R E G E N E R A T I O N - C H A N G E)
"Số 13 không phải là xấu như nhiều người nghĩ . Người xưa nói rằng ai biết cách xử dụng số này sẽ có được QUYỀN LỰC và sự PHỤC TÙNG từ kẻ khác . Số 13 dính liền đến QUYỀN LỰC và nếu (quyền lực này) được dùng vào mục đích VỊ KỶ thì sẽ mang sự HỦY DIỆT (destruction) cho chính người hay thực thể mang số đó . Cũng theo bà Goodman * , thì "hình ảnh tượng trưng cho số 13 là bộ xương , là thần chết , tay cầm lưởi hái , đang tàn sát biết bao con người còn rất trẻ , đang chen lấn , dẩm đạp lên nhau , tìm cách thoát thân , trên một cánh đồng cỏ mới mọc . Số nầy cũng cảnh báo về chuyện KHÔNG AI NGỜ ĐƯỢC lại sẽ xảy ra " . Số 13 cũng là số của ĐỔI ĐỜI (upheaval) , để cho người ta có thể làm được điều hoàn toàn MỚI - mà trước đó KHÔNG AI LÀM ĐƯỢC . Số này dính liền với thiên tài - cũng như với các nhà thám hiểm - là số phá vở những gì có tính chính thống và những khám phá trên mọi lãnh vực" .
* Dịch từ sách Star Signs , tr. 197 của Linda Goodman , chiêm tinh gia hàng đầu của Mỹ . 

II/ Vì y sanh ngày 21 nên y chịu tác động của số này , sau đây là ý nghĩa .

                   Ý Nghĩa Của Số 21 - Vuơng Miện Của Nhà Thông Thái
                                       (The Crown of the Magi )
21 đuợc tuợng trưng/biểu tuợng ( is pictured )  bởi “ Vũ trụ “ , và còn đuợc gọi là “ Vuơng miện của nhà Thông thái ” . Nó hứa hẹn sẽ có thành công tổng quát , và bảo đảm sẽ có  sự thăng tiến , danh dự/kính trọng (honours) , phần thuởng , và địa vị cao một cách chung chung (general elevation)  trong cuộc sống  và nghề nghiệp . Nó cho thấy sẽ thắng lợi sau một  cuộc tranh  đấu lâu dài  (it indicates victory after long struggle) , bởi vì “ Vuơng miện của nhà Thông thái ” chỉ có đuợc sau nhiều thử thách về tinh thần cũng như những thử thách khác về quyết tâm của họ (for the “Crown of the Magi” is gained only after the long initiation , much soul testing and various other tests of determination ) .  Tuy nhiên , nguời hay thực thể này được ban phúc/phù hộ bởi (blessed with)  số 21 sẽ chắc chắn có được thắng lợi cuối cùng sau khi vuợt qua mọi  thử thách và chuớng ngại ( may be certain of final victory over all odds and all opposition) . Đây là số rất may mắn do tạo đựoc nhiều nghiệp tốt trong những  kiếp truớc  ( it's a most fortunate vibration – a number of karmic reward )  . 
Dịch từ sách đã dẩn nơi trang 258 .


No comments:

Post a Comment