Saturday, January 2, 2016

Cuộc đời của ông Nguyễn bá Thanh qua lăng kính của Lý Thuyết Số (Numerology) .
1/ NBT có NGÀY SANH là 8 tháng 4 năm 1953 (62 tuổi) . Trong bài viết mới đây , tôi nói vì năm nay 2015 * chịu ảnh hưởng của số 8 , nên những người hay thực thể (entity) có ngày sanh (hay tên cộng lại) bằng 4 hay 8 hay 13 hay 17 hay 22 hay 26 cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi số 8 .
2/ Tôi vừa phân tích TÊN HỌ của ông NBT theo Lý thuyết Số thì thấy cộng lại bằng 12 .
NGUYEN = 5 + 3 + 6 + 1 + 5 + 5 = 25 = 2 + 5 = 7 .
BA = 2 + 1 = 3 .
THANH = 4 + 5 + 1 + 5 + 5 = 20 = 2 + 0 = 2 .
Cộng lại : 7 + 3 + 2 = 12 .
Sau đây là ý nghĩa của số này .
SỰ HY SINH – NẠN NHÂN (THE SACRIFICE– THE VICTIM)
Sau đây là lời khuyên dành cho người sanh ngày 12 hoặc có tên cộng lại bằng 12 . Người này định kỳ SẼ BỊ HY SINH cho những kế hoạch hoặc âm mưu của những kẻ khác . Số 12 cũng cảnh báo về sự cần thiết phải tỉnh táo ( alert ) trong mọi hoàn cảnh , phải coi chừng ( aware ) những lời nịnh hót giả tạo từ nhửng người dùng nó để đạt nhửng mục đích riêng của họ . Phải nghi ngờ những người hứa giao phó CHỨC VỤ CAO , và phải cẩn thận phân tách động cơ ( motive ) này . Mặc dù sự lừa gạt không phải lúc nào cũng có nhưng cẩn tắc vô ưu ( forewarned is forearmed ) . Có một mức độ nào đó lo lắng về tinh thần , tạo nên bởi nhu cầu phải hy sinh mục đích của cá nhân cho THAM VỌNG của những kẻ khác .
(Dịch từ Linda Goodman's Star Signs , trang 251) .
* Vì năm 2015 cộng lại bằng 8 (2 + 0 + 1 + 5 = 8) nên ngay trước ngày đầu năm DL , ba thực thể (entity) sau đây cũng bị tác động bởi số này vì :
a/ Khu phố BUND (ở Thượng Hải) cộng lại bằng 8 :
B U N D = 2 + 6 + 5 + 4 = 17 = 1 + 7 = 8 .
b/ Nạn dẫm đạp chết người (stampede) xảy ra lúc 11:35 đêm giao thừa Tết DL ; 35 = 3+5 = 8 .
c/ Số người chết ban đầu là 35 người ; 35 = 3 + 5 = 8 .

No comments:

Post a Comment