Saturday, January 2, 2016

Chưa bao giờ VN cần Tam Quyền Phân Lập như lúc này !
Một đất nước mà phần lớn các công chức từ xã/phường đến trung ương đều tham nhũng và lạm quyền : nếu kinh tế không kiệt quệ , các tệ đoan xã hội không mọc như nấm , cuộc sống của người dân không khó khăn đến độ phải tha phương cầu thực ở các nước khác , v.v... thì mới là chuyện lạ .
Chỉ có TAM QUYỀN PHÂN LẬP ĐÍCH THỰC mới giải quyết vấn nạn lớn lao này : vì khi có TQPL thì sẽ có NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN trong đó mọi người đều bình đẳng trước Pháp luật và không ai đứng trên Pháp luật
Khi có TQPL thì báo chí sẽ được tự do , sẽ theo dỏi mọi hành động của công chức lớn nhỏ , sẽ là "tai" "mắt" của dân . . . . Và sẽ ko có những quan tham như PTT Nguyễn Xuân Phúc với của chìm của nổi lên tới ngàn tỉ đồng .

No comments:

Post a Comment