Wednesday, September 2, 2015

BẮC KINH PHẢI ĐỐI DIỆN SỰ THẬT LỊCH SỬ VỀ VAI TRÒ TRONG ĐỆ 2 TC : TT MÃ ANH CỮU .
TT Đài loan Mã anh Cữu nói chúng tôi lấy làm tiếc khi ĐCSTQ đã nói rằng họ đã lãnh đạo TQ trong cuộc chiến Vệ quốc (1937-45) chống Nhật và đã bỏ qua (ignore) sự kiện lịch sử về sự lãnh đạo của CP Quốc Dân Đảng (Kuomingtang) trong cuộc chiến  và đóng góp về quân sự của Trung hoa Dân quốc (Republic of China) trong cuộc chiến này .
Nói tại lễ kỷ niệm 70 chiến thắng Nhật của THDQ , TT đã nhấn mạnh rằng chính TC Tưỡng giới Thạch đã lãnh đạo THDQ trong cuộc chiến 8 năm chống Nhật .
. . .
Các tài liệu lịch sử đc bạch hóa nói rỏ rằng CP QDĐ đã đóng vai trò lãnh đạo trong cuộc chiến , vừa ở tuyến đầu và phía sau phòng tuyến của địch .
"Chúng tôi ko bao giờ phủ nhận lực lượng CS trong cuộc chiến chống Nhật nhưng lực lượng này ko lãnh đạo và chỉ đóng vai trò phụ (supplementary) , đó là sự thật lịch sử "
Trong năm 1937 , ĐCSTQ và QDĐ đã đồng ý hợp tác để chống xâm lăng Nhật dù rằng hợp tác này thường qua loa (cursory) ở lúc tốt nhứt .
CP QDĐ chạy sang ĐL năm 1949 sau khi thua CS trong cuộc nội chiến .
Buổi lễ hôm thứ tư , tổ chức bởi bộ QP Đài loan kỷ niệm 70 năm ngày Nhật chấp nhận đầu hàng lực lượng Đồng Minh , cũng đánh dấu kết thúc cuộc chiến Vệ quốc chống Nhật .
Dịch từ : http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?id=20150903000015&cid=1101

No comments:

Post a Comment