Tuesday, September 8, 2015

GIÁO DỤC TUỔI MẦM NON : HỆ THỐNG EDUCARE ĐANG THÍ ĐIỂM TẠI CALIFORNIA * .
. . . 
"Cho ngày đầu tiên ở trường , như vậy đã tốt , nhưng cho sự bắt đầu của CT giáo dục trẻ em đầy tham vọng liên quan đến nhiều cơ quan và đối tác , đó là điều tuyệt vời . Ngày khai giảng vào thứ năm của trường Educare California tại Thung lủng Điện tử đã phản ảnh 5 năm rưởi lập kế hoạch và một đội giáo viên nhiều kinh nghiệm và được huấn luyện kỷ lưởng . Trung tâm  15 triệu đô nằm cạnh trường tiểu học Santee là một trong những khu xóm NGHÈO NHỨT của San Jose sẽ cung cấp nền giáo dục từ TRƯỚC khi sanh cho tới tuổi nhà trẻ , để cung cấp cho trẻ em từ những gđ nghèo và di dân NỀN GIÁO DỤC ở tuổi vào đời - mà các gia đình trung lưu đang tìm kiếm ". 
. . .
* Cali luôn đi đầu trong mọi lãnh vực , nên Bộ GD cho áp dụng ở Cali trước , nếu thành công sẽ áp dụng ở các bang khác . 
2 bé gái độ tuổi 3-5 đang cởi giày để chuẩn bị đọc sách tại lớp Cottonwood1 của trường .

KENNETH , BÊN PHẢI VÀ AIYANNA CHƠI ĐÙA VỚI BỘT MÌ KHI CHÚNG NHỒI BỘT TRONG LỚP  COTTONWOOD 1 DÀNH CHO TRẺ 3-5 TUỔI Ở TRƯỜNG EDUCARE OF CALIFORNIA OF SILICON VALLEY TẠI SAN JOSE HÔM 3/9/2015 .
AIYANNA DÙNG ỐNG NGHE ĐỒ CHƠI ĐỂ KIỂM TRA NHỊP TIM CỦA MỘT BÚP-BÊ TẠI LỚP COTTONWOOD 1 DÀNH CHO TRẺ 3-5 TUỔI TẠI TRƯỜNG NÀY NGÀY 3/9/15 . 
TRỢ GIÁO SENESCHAL RODRIGUEZ , BÊN TRÁI , NHÌN CAMILA OROZCO-RAMOS , 1 TUỔI , CHƠI ĐỒ CHƠI TRONG GIỜ CHƠI NGOÀI TRỜI CỦA LỚP MADRONE 2 DÀNH CHO TRẺ SƠ SINH-MỚI BIẾT ĐI THUỘC TRƯỜNG NÀY .
ĐỒ CHƠI DẤU HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỢC DÙNG NHƯ TRỢ HUẤN CỤ TẠI TRƯỜNG NÀY .
CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM LỚP ROOPALI BORN , BÊN TRÁI , CHỈ CHO KENNETH , Ở GIỬA , CÁCH CHƠI ĐỒ CHƠI TỪ TÍNH TẠI LỚP COTTONWOOD 1 DÀNH CHO TRẺ 3-5 TUỔI CỦA TRƯỜNG NÀY . ALEXANDER VÀ CATALINA CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BẾP Ở LỚP COTTONWOOD 1 DÀNH CHO TRẺ 3-5 TUỔI CỦA TRƯỜNG MÀY . 

CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM ROOPALI BORN , VÀ TRỢ GIÁO SHADIA ARROYO KIỂM TRA NHIỆT ĐỘ CỦA DIANNE , ĐÃ CÓ NHIỆT ĐỘ 100 ĐỘ F (37.7 ĐỘ C) , TẠI LỚP COTTON WOOD 1 CỦA TRƯỜNG NÀY . 

CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM TRÔNG CHỪNG CÁC EM KHI CHÚNG LÀM , CHƠI VỚI BỘT NHỒI Ở LỚP COTTONWOOD 1 CỦA TRƯỜNG NÀY . 

HỌC SINH CÓ THỂ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐA VĂN HÓA Ở LỚP COTTONWOOD 1 DÀNH CHO TRẺ 3-5 TUỔI CỦA TRƯỜNG NÀY . 
Nguồn : http://www.mercurynews.com/bay-area-news/ci_28753472/educare-care-center-babies-and-young-children-opens

No comments:

Post a Comment