Sunday, April 19, 2015

Trước khi tấn công Nam Hàn năm 1950 , Kim Nhật Thành đã hỏi ý kiến của LX và TQ . LX lúc đầu ko muốn giúp đở vì sợ thế giới phản đối , TQ thì đang đối phó với Đài Loan nên cũng ngần ngại . . . Sau khi liều mạng tấn công và bị xa lầy do LHQ và Mỹ can thiệp . . . Bị "đánh đau" quá , Kim Nhật Thành phải cầu cứu LX và TQ . . . xin xem bài Korean War ở wikipedia .

No comments:

Post a Comment