Sunday, April 19, 2015

BẮC HÀN XÂM LĂNG , 25/6 - 14/9/1950 .
Trong 1 cố gắng táo bạo để thống nhứt đất nước bằng vũ lực , BH phát động 1 tấn công đột ngột vào miền nam ngày 25/6/1950 . Chỉ trong ba ngày , họ đã chiếm thủ đô Hán thành , và chẳng bao lâu xuống quá xa dưới VT 38 . LHQ đã phản ứng bằng cách lập 1 liên quân do mỹ cầm đầu để đẩy lui quân xâm lăng . Vào tháng 7 lính mỹ đã cùng lính Nam hàn chiến đấu gần Osan . Vào cuối mùa hạ , liên quân đã rút về một khu nhỏ , đc gọi là Chu vi Phòng thủ Pusan , bao quanh cảng Pusan . Cảng này đã trở nên con đường huyết mạch để đổ ng và tiếp liệu cần thiết cho phản công . 
Trong hình , phần màu xanh là chu vi Pusan và lính LHQ đến cảng vào tháng 7-9 cùng năm . 


No comments:

Post a Comment