Thursday, April 9, 2015

BẮC KINH : ĐỔI CHỦ . NAT GEO SEP 1949 .

HÌNH ẢNH CỦA CHIẾN THẮNG - NGƯỜI , LỪA , VÀ MỘT CHÂN DUNG CỦA LÃNH TỤ ĐỎ , MAO TRẠCH ĐÔNG .
MỘT BAN NHẠC CHƠI ẦM Ỉ (BLAZE) TỪ TRÊN XE TẢI MANG CỜ ĐỎ TRONG KHI CÁC NG LÍNH TRUNG CỘNG ,  TRONG ĐỒNG PHỤC MÙA ĐÔNG DÀY CỘM VÀ MŨ LÔNG , DI CHUYỂN VÀ KÉO THEO CÁC CON LỪA MANG ĐỒ QUA CÁC CON ĐƯỜNG RỘNG RẢI CỦA BẮC KINH . THÁNG 1 Ở BẮC KINH LÀ THÁNG CÓ NẮNG NHƯNG LẠNH . KHÔNG GIỐNG PHẦN LỚN CÁC TP KHÁC , CÁC ĐƯỜNG CHÁNH Ở BẮC KINH RẤT RỘNG .

CƯ DÂN CỦA BK QUAN SÁT TRONG KHI CÁC LÍNH TC ĐI VÀO TP . CÁC SQ CỞI NGỰA MÔNG CỔ BỜM XỜM (SHAGGY)  . THEO SAU HỌ LÀ CÁC XE TẢI TUYÊN TRUYỀN ĐANG ĐỌC CÁC DIỂN VĂN CỦA CÁC LÃNH TỤ CS . BK ĐÃ ĐẦU HÀNG NGÀY 22.01.1949 .

CÁC XE TẢI MANG CỜ ĐỎ VÀ CÁC BIỂU NGỮ TUYÊN TRUYỀN LÀ CÁC XE QUÂN SỰ MỸ , TỊCH THU TỪ LỰC LƯỢNG CỦA QUỐC DÂN ĐẢNG .

No comments:

Post a Comment