Thursday, December 26, 2013

 Dân Chủ tại VN : những ai còn mơ hồ hãy đọc kỷ HP - vừa mới thông qua . Vì ở mọi nước , HP là MẸ ĐẺ của mọi luật lệ được áp dụng trong mọi lãnh vực của đất nước .
CP VN Dân chủ Cộng Hòa , do người CS lãnh đạo, khi không dành được quyền lực từ tay Pháp năm 1945 , họ đã rút vào rừng núi ,và đã chấp nhận mọi thành phần , mọi quan điểm khác nhau vào lực lượng của họ . Do vậy mới có HP 1946 , rất dân chủ nhứt từ trước tới giờ (đề cao Tam quyền Phân lập)  ; vì những ng soạn thảo phần lớn là dân Tây học , trong đó có Vĩnh Thụy (vua Bão Đại) , GS Ng Cao Hách , sau 54 vào Nam dạy ở trường Luật . Và cuối tháng 12/1946 ,  HCM có lời kêu gọi 'toàn quốc kháng chiến chống Pháp' : 
". . . Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân chia TÔN GIÁO , ĐẢNG PHÁI , DÂN TỘC . Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. . . . "
Trong trận ĐBP , có nhiều Tiểu hay Trung đoàn Trưởng là con nhà tư sản , địa chủ , v.v... Nhờ vậy mới có chiến thắng ĐBP . Sau khi thấy được bộ mật thật cũa họ , một số người đã 'dinh tê' , tức là chạy về HN , và sau đó di cư vào Nam .
Nhưng khi hòa bình lập lại vào 1954 , họ đã phớt lờ HP 1946 , và làn sóng di cư vào Nam bắt đầu . (Có 1 số xếp (của tôi) trong QĐ VNCH đã từng tham gia kháng chiến sau 1946 ) . Chỉ 2 năm sau đó , họ đã phát động CCRĐ , mà nạn nhân đầu tiên là bà NGUYỄN THỊ NĂM - đã từng nuôi dấu cả ông HCM trong nhà . Một số ng lên tiếng binh vực thì vô vọng vì đây là lịnh của tướng TQ Trần Canh . Bà này cũng có con làm TĐT . . . một số ng bị đấu tố trong CCRĐ cũng có con làm TĐT hay Tr.ĐT . Cô ruột tôi , làm dâu của gđ địa chủ , bị nhốt trong chuồng heo . Bác tôi mỗi tối phải rình rập bên ngoài , nghe em gái đau đẻ đã leo rào cắt nhau cho cháu mình .
Rồi tới phong trào NDGP 1958 , thì những người bị đấu tố , đi tù , toàn là những người đã đóng góp cho rất nhiều cho chế độ như cụ PHAN KHÔI , NGUYỄN HỮU ĐANG - ng xây lễ đài Tuyên ngôn độc lập , v.v...
Tóm lại , ng CS , khi họ ở thế yếu , họ chấp nhận liên minh , liên hiệp với mọi chính kiến , mọi đảng phái . Nhưng khi họ mạnh , họ diệt hết thành phần - nghịch ý với họ .
Rồi tới vụ án Xét Lại - mà phần lớn là các tướng lãnh thân cận của VNG như Vũ kim Giang , v.v...
Sau chiến thắng 1975 , những ng trong MGPMN hay trong CP Cộng hòa miền Nam VN - do họ dựng lên để đánh lừa  thế giới , đều bị họ cho ra rìa . Đến nỗi , Trương như Tảng , BT tư pháp của CP này phải vượt biên . (1) .
Còn những ai còn mơ hồ về Dân chủ ở VN thì hãy xem lại bản HP - mới được thông qua . HP , là BỘ LUẬT MẸ , đẻ ra mọi luật khác để áp dụng cho toàn xã hội . Mà tới giờ này vẫn còn ghi " đất đai là sở hữu của toàn dân" . Trong khi đó , Myanmar tuyên bố , năm 2014 , sẽ cấp giấy chủ quyền về đất đai cho tất cã mọi người , đã và đang canh tác mãnh đất của mình , ngay cã KHÔNG có bằng khoán/địa bộ .
(Địa bộ ở VN là bản đồ , ghi rỏ mảnh đất ruộng , đất có hay ko có nhà , giáp với đất của ai , vẻ trên tỉ lệ rất chính xác , do các CP thời trước như Pháp hay VNCH vẻ , lưu trử  ở VP chưởng khế (notaire) ở Sài gòn  , nay gọi là công chứng)  .
Tôi rất rành , vì có ông bác họ làm việc ở chưởng khế . Họ làm việc rất cần mẫn vì được Pháp đào tạo . Lúc đó , chưa có máy scan hay photocopy như bây giờ . Cứ đánh máy và ghi chử 'sao y bản chánh' (copy conforme) . Người đánh máy này và sếp của họ ký tên chịu trách nhiệm về văn bản này . Về lưu trử văn thư , ko ai qua mặt ng Pháp . Ở cảng Marseille , họ lưu trử hồ sơ tất cã tàu bè đã đến cảng này từ hơn 100 năm . /.
 (1) Nói thêm : Khi quân CSBV chiếm dinh ĐL , họ treo cờ GPMN được vài ngày , sau đó gở xuống và thế bằng cờ của VNDCCH .
Có 1 blogger kể lại : sau 75 ,phái đoàn của CPCHMNVN ra HN , gặp CT Quốc Hội Trường Chinh , ông cũng không biết 1 số thành viên trong CP này là ai . Trong khi đó , đối với các nước CS và 1 số nước khác như Thụy Điển  , CP này là 'đại diện'  của dân miền Nam , thủ đô đặt tại Đông Hà , đã từng đc FIDEL CASTRO thăm . Họ có Đại Sứ Quán tại một số nước CS và cả ở HN ! Tôi có 1 anh bạn tù cải tạo , có cô ruột làm ĐS của CP này tại HN , trong 1 tòa nhà rất bề thế ! .
Riêng tôi đã đọc  được báo ảnh của CP này , in rất đẹp trên giấy láng Bristol , hơn báo LIFE/ Paris-Match rất nhiều , chụp hình các lễ trình ủy nhiệm thư của các nước CS lên CP này hay các hoạt động của CP này tại nhiều nước trên thế giới . Chỉ tiếc rằng , sau 75 , tôi đã đốt bỏ trước khi đi tù gần 6 năm . Thời gian đó , toàn bộ báo  Paris-Match , Historia , TIME , LIFE , v.v... đều được ba tôi đem bán cân ký  hay đốt . (Tuy đi lính từ năm 68 nhưng tôi làm ở SG tới năm 71 mới đi tác chiến và tôi dặn ng nhà , cứ mọi tuần hay mọi tháng , ra kiosque bán sách quen thuộc , mua cho tôi những tuần báo hay nguyệt san loại này . Do vậy , tất cả các báo , tạp chí nói về các trận đánh lớn , các hình ảnh về miền Bắc VN , tôi đều có . Lúc bấy giờ , tôi coi miền bắc rất xa lạ (exotic) . Trước 30/4 khoảng 2 tháng , tôi coi phim CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG , có Thái Thanh và Lê Quỳnh , nhưng nghĩ đó là hư cấu . Sau ngày 30/4 , tinh thần tôi bắt đầu SA SÚT NẶNG và sức khỏe cũng đi xuống từ đó) .
Chĩ có bộ Nat'l Geographic , chuyên về địa lý , có từ cuối thập niên 1940 đến 1975 , ba tôi liều mạng giử lại , gồm đầy đũ bản đồ và để trong tủ kính . Vì ba tôi có chuyên môn cao về KHKT nên đc họ lưu dụng và ông cụ lại rất mê đọc bộ sách này . Ông cụ rất khôn , kiếm đc  hình cover photo của  báo TIME , chụp ông HCM râu tóc  bạc phơ , treo ngay nơi trân trọng nhứt trong nhà . Vì vậy , dù CA thường xuyên đến nhà xét hộ khẩu  và có để ý đến tủ sách , thì ông cụ bảo , đây là tủ sách chuyên về địa lý - mà đúng thật . Có 1 lần anh CA khu vực nói , 'bây giờ có nhiều người hay viết thư qua BangkoVA (ý nói là Bangkok) để xin đi Mỹ' ,  và anh đã giử giấy ra trại một thời gian . Tôi cũng làm một hồ sơ gửi qua đó để xin giấy giới thiệu (letter of introduction , gọi tắt là LOI) . Bưu điện VN nhận , như vậy tôi có làm gì phạm pháp đâu .

No comments:

Post a Comment