Monday, November 11, 2013

VỤ ĐÃO CHÁNH LẬT ĐỔ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM .
QUÁ VUI , DÂN SÀI GÒN ĐÃ TUNG MỘT CHIẾN SĨ TQLC LÊN TRỜI .


ẢNH TRÊN VÀ DƯỚI : LÚC 3 GIỜ SÁNG , 14 GIỜ SAU KHI CUỘC ĐÃO CHÍNH BẮT ĐẦU , CHĨ CÒN LẠI MỘT MỤC TIÊU : DINH GIA LONG , NƠI MÀ ÔNG DIỆM VÀ NHU CỐ THỦ (HOLED UP) . VỚI HỎA CHÂU CHIẾU SÁNG , MỘT LỰC LƯỢNG DI CHUYỄN TRONG BÓNG TỐI TIẾN TỚI MỤC TIÊU . VÀO BUỔI SÁNG DINH TRỞ THÀNH  TÒA NHÀ  ĐẦY LỔ ĐẠN (RIDDLED SHELL). ẢNH TRÊN : TRONG KHI CUỘC CHIẾN TIẾP TỤC , LÍNH TQLC NHẢY QUA (VAULTED THROUGH) CỬA SỔ ĐỂ GIẢI GIỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DINH . ẢNH DƯỚI : THÔNG QUA MỘT LỔ TẠO BỞI ĐẠN ĐẠI BÁC , LÍNH TQLC TIẾN VÀO DINH .


HÌNH TRÊN : KHOẢNG 200 LÍNH BẢO VỆ DINH ĐẦU HÀNG VÀ ĐƯỢC GIẢI GIỚI . ẢNH TRÊN VÀ DƯỚI : NỮ SINH TRUNG HỌC SÀI GÒN CHÀO MỪNG QUÂN ĐỘI ĐÃ LẬT ĐỔ ÔNG DIỆM . DÂN CHÚNG TIỂN ĐƯA ĐẠI ÚY BÙI NGƯƠN NGÃI , TỬ TRẬN KHI TẤN CÔNG DINH GIA LONG . TƯỚNG DƯƠNG VĂN MINH VÀ TRẦN VĂN ĐÔN .HÌNH DƯỚI :   BÀ NHU , BAO QUANH BỞI BÁO CHÍ MỸ ,TUYÊN BỐ RẰNG  " MỌI ÁC QUỶ CỦA ĐỊA NGỤC ĐỀU CHỐNG LẠI CHÚNG TÔI ," TRONG KHI  RỜI KHÁCH SẠN BEVERLY HILLS VỚI CON GÁI LỆ THỦY SAU KHI NGHE TIN VỤ ĐÃO CHÍNH Ở SÀI GÒN .

NGUỒN : BÁO LIFE NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 1963 .

No comments:

Post a Comment