Monday, July 25, 2022

 LỜI PHẬT VẪN HỢP VỚI KHOA HỌC, DÙ ĐÃ CÓ TRÊN 2.500 NĂM. 

- Có lẽ Phật là một trong những ông tổ của chủ nghĩa HOÀI NGHI.-- Tài. 


"1/ Không tin tưởng vào bất cứ điều gì chỉ vì bạn nghe nói tới điều đó (you have heard it).

2/ Không tin tưởng vào bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy được nói (it is spoken), hay đồn đại (rumoured) bởi nhiều người.

2/ Không tin tưởng vào bất cứ điều gì bởi vì điều đó được viết trong các sách của tôn giáo của bạn (found written in your religious books).

4/ Không tin tưởng vào bất cứ điều gì đơn thuần (merely) vì được nói bởi các sư phụ (teachers) hay huynh trưởng (elders) của bạn.

5/ Không tin tưởng vào những truyền thống (tradition) bởi vì những truyền thống đó đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ (have been handed out for many generations).

6/ Nhưng chỉ sau khi quan sát và phân tích, khi bạn thấy bất cứ điều gì hợp với lẽ phải (reason) và điều này dẫn tới (conductive) điều tốt (the good) và ích lợi (benefit) cho mọi người (of all and all/everyone), khi ấy bạn hảy chấp nhận và sống với điều đó (accept and live up to it)".

Trên đây là lời Phật - được dịch từ quyển Mindfullness-Based Cancer Recovery của Linda Carlson, Ph.D., R.Psych và Michael Speca, Psy.D., R. Psych. Lời mở đầu của Zindel Segal, Ph.D. Sách dày 187 trang. Xuất bản năm 2010 bởi Nhà xuất bản New Harbinger Publications, Inc. 

Nhận xét : dù Phật sống cách đây trên dưới 2.500 năm (563 - 483 trước công nguyên) nhưng tư tưởng trên đây của ngài rất hợp với tinh thần khoa học ngày nay.

No comments:

Post a Comment