Friday, August 13, 2021

 Việt Hương, tên thật Nguyễn Thu Hương (sinh ngày 15 tháng 10 năm 1976) là diễn viên hàidiễn viên điện ảnh và làm giám khảo ở một số chương trình tại Việt Nam.

                                   


1/ Dựa vào tên khai sinh.

NGUYỄN = 7

THU = 456 = 15 = 6

HƯƠNG = 56753 = 26 = 8

Cộng lại: 7 6 8 = 21.

Sau đây là ý nghĩa số 21. 

Ý Nghĩa Của Số 21 - Vuơng Miện của Nhà Thông Thái (The Crown of the Magi)

21 đuợc tuợng trưng/biểu tuợng (is pictured) bởi “Vũ trụ", và còn đuợc gọi là “Vuơng miện của nhà Thông thái". Nó hứa hẹn sẽ có thành công tổng quát, và bảo đảm sẽ có sự thăng tiến, danh dự/kính trọng (honour), phần thuởng, và địa vị cao một cách chung chung (general elevation) trong cuộc sống và nghề nghiệp. Nó cho thấy sẽ thắng lợi sau một cuộc tranh đấu lâu dài (it indicates victory after long struggle), bởi vì “Vuơng miện của nhà Thông thái” chỉ có đuợc sau nhiều thử thách về tinh thần cũng như những thử thách khác về quyết tâm của họ (for the “Crown of the Magi” is gained only after the long initiation, much soul testing and various other tests of determination). Tuy nhiên, nguời hay thực thể này được ban phúc/phù hộ bởi (blessed with) số 21 sẽ chắc chắn có được thắng lợi cuối cùng sau khi vuợt qua mọi thử thách và chuớng ngại (may be certain of final victory over all odds and all opposition). Đây là số rất may mắn do tạo đựoc nhiều nghiệp tốt trong những kiếp truớc (it's a most fortunate vibration – a number of karmic reward).

(Dịch từ sách đã dẫn nơi trang 258).
2/ Dựa vào ngày sanh.
VH sanh ngày 15, một số RẤT MAY MẮN, đã viết nhiều lần trên diển đàng, giống như số mạng của Chí Tài, Vân Sơn, Kỳ Duyên, Johnny Hallyday, con gái của Trump.

No comments:

Post a Comment