Thursday, August 12, 2021

 a/ Mỗi người dân La Mã có quyền được đối xử (treatment) công bằng trước LP. (Điều này chưa áp dụng tại VN vì đảng viên phạm pháp được xử lý khác với dân. Họ dễ dàng được nhẹ tội do có nhân thân tốt, v.v... Ngân hàng nhà nước, một pháp nhân, như mọi PN khác theo luật KD, lại được miễn kiểm tra HQ khi nhập vàng , v.v...)

b/ Mỗi người được xem là vô tội cho tới khi được chứng tỏ là có tội (proven guilty). (Do vậy khi chưa kết tội thì được gọi là nghi phạm/suspect)

c/ Trách nhiệm của việc chứng minh này thuộc về người kết tội (accuser) chứ ko phải người bị kết tội (accused).

d/ Người dân bị khởi tố (prosecute) do HÀNH ĐỘNG (deed) chứ ko phải do TƯ TƯỞNG và bất cứ luật nào chứng tỏ là ko hợp lý/thiên vị tạo nên phẫn uất (revolting unfair) đều phải loại bỏ (could be done away with). (Điều này CHƯA áp dụng tại VN: các tù nhân lương tâm hay blogger bị tù vì quan điểm của mình, v.v...) 

Những nguyên tắc này của luật LM tiếp tục tạo nên nền tả­­­ng của nhiều hệ thống LP của các nước phương Tây và những nước chịu ảnh hưởng của Âu châu như Mỹ. Phần lớn các hệ thống LP trong các nền văn minh cận đại (modern) cũng theo hệ thống LM của cổ LM. Một VD là cơ quan lập pháp gồm những nghị sĩ do dân bầu lên." 

. . .

(Some of the standards of the Roman law were every person had the right to receive equal treatment under the law every person was believed innocent unless proven guilty the burden of proving was the accusers rather than the accused people were to be prosecuted for deeds not thoughts and any law that proven to be unreasonable and revoltingly unfair could be done away with. The principles of the Roman law continued to form the foundation of many legal systems in the European countries and other countries influenced by Europe like the United States. Most of the legal systems in the modern civilizations also follow the legal system of the ancient Rome. An example is the legislative body whose elected representatives are called senators). 

Nguồn: https://definitionofphilosophy.blogspot.com/2013/05/roman-influence-on-western-civilization.html?fbclid=IwAR2-mYM6mT9LU5KvUzWlej7B52rjXnVVhaW9PzD1IjO4Bsv8NT39JJJlu44


No comments:

Post a Comment