Wednesday, July 28, 2021

Ý NGUYỆN CUỐI CÙNG CỦA Á-LỊCH-SƠN ĐẠI ĐẾ. 

- Kho tàng quí nhứt trên cõi đời này là tình yêu thương.

- Đời là vô thường.

Tôi vừa tìm được một bài của thày Tùng (dạy lớp quốc tịch tại SJ, nay đã chết, là một giáo dân sùng đạo, quanh năm mỗi ngày đi lễ hai lần, rất thân với tôi vì nhờ tôi chỉ dẫn về vi tính và phone), đã email đến tôi từ lâu, với nội dung rất là thâm thúy. Tôi tự hỏi Alexandre Đại Đế, còn được gọi là Á-Lịch-Sơn Đại Đế (sinh ngày 20/7 năm 355 trước Công Nguyên, chết ngày 10/6 năm 323 trước Công nguyên, thọ 32 tuổi) không biết kiếp trước có phải là một cao tăng Phật giáo hay không, mà ông rất thấm nhuần triết lý "đời là vô thường" của đạo Phật qua câu chuyện ngắn duới đây. Trong khi rất nhiều kẻ giàu có trên cõi đời này, trong đó có nhiều kẻ mà tôi biết, cứ suốt ngày ôm giữ của cải của mình, mà ko biết rằng họ sẽ ko mang được gì sang thế giới bên kia sau khi chết.

========

"Mỗi ngày chúng ta chỉ có 24 giờ để sống,mỗi ngày trôi qua cuộc đời chúng ta ngắn đi 24 giờ đồng hồ. Cho dù có sợ chết chúng ta cũng không qua khỏi cái quy luật tự nhiên của Tạo Hóa (Sinh Lão Bệnh Tử) ...

Vậy chúng ta phải làm gì với những thì giờ còn lại trên thế gian này ?

THE LAST WISHES OF ALEXANDER THE GREAT / Những ý nguyện cuối cùng của ngài Alexander Đại Đế khi sắp chết.

Ngài Alexander Đại Đế cho triệu tập các quan trong triều đình đến để truyền đạt ba ý nguyện cuối cùng của mình. Ngài phán rằng:

1 - Quan tài của ngài phải được khiêng đi bởi chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất của thời đó.

2 - Tất cả các báu vật của ngài (vàng, bạc, châu báu, ...) phải được rải dọc theo con đường dẫn đến ngôi mộ của ngài, và ...

3 - Đôi bàn tay của ngài phải được để lắc lư, đong đưa trên không, thò ra khỏi quan tài để cho mọi người đều thấy.

Một vị cận thần của ngài, rất đổi ngạc nhiên về những điều yêu cầu kỳ lạ này, và đã hỏi ngài Alexander lý do tại sao ngài lại muốn như thế.

Ngài Alexander đã giải thích như sau:

1 - Ta muốn chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất phải khiêng quan tài của ta để cho mọi người thấy rằng một khi phải đối mặt với cái chết, thì chính họ (là những người tài giỏi nhất) cũng không có tài nào để cứu chữa.

2 - Ta muốn châu báu của ta được vung vãi trên mặt đất để cho mọi người thấy rằng của cải, tài sản mà ta gom góp được ở trên thế gian này, sẽ mãi mãi ở lại trên thế gian này (một khi ta nhắm mắt xuôi tay từ giả cỏi đời).

3 - Ta muốn bàn tay của ta đong đưa trên không, để cho mọi người thấy rằng chúng ta đến với thế giới này với hai bàn tay trắng và khi rời khỏi thế giới này chúng ta cũng chỉ có hai bàn tay trắng.

Đến cuối cuộc đời, chúng ta sẽ nghiệm ra rằng, kho tàng quý giá nhất trên cuộc đời này là TÌNH YÊU THƯƠNG".

No comments:

Post a Comment