Tuesday, July 6, 2021

KTS NGÔ VIẾT THỤ QUA LĂNG KÍNH CỦA LTS 


"Ông sinh ngày 17 tháng 9 năm 1926, tại làng Lang Xá, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông lập gia đình với bà Võ Thị Cơ từ năm 1948, trong khi theo học dự bị kiến trúc tại trường Cao đẳng Kiến trúc tại Đà Lạt (tên cũ của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở tại Thành phố Đà Lạt). Ông bà có tám người con, trong đó có một người con, TS. Ngô Viết Nam Sơn cũng là một kiến trúc sư và đô thị gia và hiện đang làm công tác tư vấn thiết kế và giảng dạy tại Việt Nam, Á Châu, và Bắc Mỹ". Theo wiki. 

1/ Dựa theo tên khai sanh. 

NGÔ = 537 = 15 = 6

VIẾT = 6154 = 16 = 7

THỤ = 456 = 15 = 6

Cộng lại: 6 7 6 = 19.

Sau đây là ý nghĩa của số 19.

Ý nghĩa của số 19
Vua của Thiên Đình (The Prince of Heaven)
19 là một trong những số rất may mắn và thuận lợi (favorable). Số này được tượng trưng bởi Mặt Trời, và còn được gọi là Vua của Thiên Đình bởi vì nó chỉ ra sự thắng lợi trên tất cả những thất bại và thất vọng (disappointment) tạm thời. Số này ban cho người và thực thể (entity) mang số này với tất cả quyền lực của số 10, mà không chịu sự nguy hiểm của lạm dụng vốn có trong số 10. Số này sẽ hứa hẹn hạnh phúc và thành đạt (fulfillment) – là thành công trong mọi việc kinh doanh/mạo hiểm (ventures) cũng như trong cuộc sống cá nhân. Dĩ nhiên, nếu tên của bạn bằng 19, số này phải được xem xét cùng với ngày sanh, có thể là một số không may mắn. Không có gì là hoàn hảo trên đời này, nhưng dù cho con số kia có ảnh hưởng tiêu cực đi nữa, số 19 sẽ giúp mọi việc của bạn trở nên dễ dàng và hóa giải tối đa bất cứ tác động tiêu cực nào - do con số kia mang lại, mà bạn sẽ gặp trên đường đời.

Dịch từ sách Linda Goodman's Star Signs trang 257.

2/ Dựa theo ngày sanh 17/09.
Ý nghĩa của số 17.
NGÔI SAO CỦA NHÀ THÔNG THÁI ( THE STAR OF THE MAGI) Đây một số rất cao về tâm linh/tôn giáo (highly spiritual number), và người Chaldean cổ đại đã tuợng trưng nó bằng sao Kim (Venus) 8 cánh. Ngôi sao của Nhà Thông thái là hình ảnh của Tình yêu và Hòa bình, và những uớc muốn của nguời số 17 sẽ vuợt qua đựơc (trong tâm tư) những thử thách và khó khăn của kiếp truớc (will rise superior in spirit to the trials and difficulties of earlier life), với khả năng chinh phục thất bại truớc đây trong quan hệ cá nhân và nghề nghiệp (with the ability to conquer to conquer former failure in personal relationships and the career). [Nói thêm: ngưòi thuộc số 17 rất khôn ngoan về mặt đạo đức (to be morally good or wise) để có khả năng tránh đựơc những điều mà họ không nên làm và hiểu được những điều mà ngưòi khác không hiểu]. 17 là “số của sự Bất tử“ (number of the Immortality), và cho thấy tên của nguời (hay thực thể) này sẽ sống mãi sau khi họ đã lìa đời (the person's name will live after him). Đây là một số của cực kỳ may mắn, với một cảnh báo. Vì nó thu nhỏ thành ( 1+7 = ) 8, do vậy những ngưòi số 17 nên đọc kỹ phần nói về các số 4 và 8 đăng ở cuối chương này". Chú thích: những ng có ngày sinh hay có tên cộng lại bằng 4 hay 8 đều thuộc nhóm TRẢ NỢ DỒN, đã giải thích nhiều lần trên FB này.No comments:

Post a Comment