Monday, July 5, 2021

 Ca sĩ Kim Vui tên thật là Ann Marie Nguyễn thị Vui

1/ Dựa vào tên khai sanh.

ANN = 155 = 11 

MARIE = 41215 = 12 = 3

NGUYỄN = 7 

THỊ = 451 = 10 = 1.

VUI = 661 = 13 = 4

KIM = 214 = 7
No comments:

Post a Comment