Tuesday, April 27, 2021

 Nếu năm 1975, những người CSVN chiến thắng áp dụng chính sách KHOAN DUNG và HÒA GIẢI với nhân dân miền Nam - như người Mỹ đã làm ở Nhật trước đó 30 năm, thì ngày 30.4.75 đã ko là ngày QUỐC HẬN, v.v... của họ, và các bạn và tôi cũng ko phải ngày đêm viết FB như vầy!


TT Mỹ Lincoln, vĩ đại chỉ sau TT Washington, ko phải vì có công thống nhứt đất nước mà vì đã đối xử RỘNG LƯỢNG và CAO THƯỢNG với phe miền Nam thua trận.

No comments:

Post a Comment