Wednesday, April 21, 2021

CHÂU = 3516 = 15 = 6

NHUẬN = 55615 = 22 = giữ nguyên 

PHÁT = 8514 = 18 = 9

Cộng lại: 6 22 9 = 37 = 

Số 37
Số này có quyền lực/thế lực (potency) của riêng nó. Nó kết hợp (be associated) với một bản chất/bản tính/đặc tính cực kỳ nhạy cảm - những quan hệ tốt và may mắn - một từ tính/thu hút mạnh mẻ với công chúng, thường trong lãnh vực Nghệ Thuật - và các hùn hạp làm ăn sinh lợi trên mọi thứ. Số này coi trọng tình yêu và lãng mạn, và đôi khi quá coi trọng về tình dục. Các thái độ đối với tình dục có thể ko theo tập tục/lễ nghi (unconventional) (nhưng khía cạnh này có thể ko luôn luôn có). Có một nhu cầu luôn nói ra (pronounced need) về hài hòa trong những quan hệ. Hạnh phúc và thành công thì đạt được dễ dàng khi hợp tác (in partnership) với người khác hơn là khi làm một mình (operate alone as a single individual).

Dịch từ: Linda Goodman's Star Signs trang 265Châu Nhuận Phát – Wikipedia tiếng Việt

No comments:

Post a Comment