Wednesday, April 21, 2021

 Chỉ cấm “ko được đụng đến cây kim sợi chỉ của dân”.

Hai người dân Sài Gòn nói chuyện:
A: Tôi thấy người CS đã có qui định rõ ràng cho chiến sĩ các cấp của họ “ko được đụng đến cây kim sợi chỉ của dân” khi vào tiếp thu Sài Gòn sau ngày 30.5.75, nhưng thực sự họ đã ko tuân thủ qui định đó khi chiếm đoạt nhà cửa và xe cộ của những ai bỏ chạy ra nước ngoài hay của các công chức hay sĩ quan trung và cao cấp, v.v...
B: Anh nói sai rồi vì họ đã làm đúng theo qui định vì trong qui định đã nghiêm cấm họ ko được dụng đến cây kim sợi chỉ của dân, chứ đâu có cấm họ đụng đến xe hơi nhà lầu hay những thứ quí giá khác của dân!
A: À ra thế!

No comments:

Post a Comment