Friday, March 26, 2021

 

LỊCH SỬ LÀ MỘT SỰ TÁI DIỂN

Cách đây gần đúng 72 năm.


"TRUNG QUỐC. Giang Tô. Nam Kinh. Tháng 4 1949. Khi những lính đầu tiên của Quân đội Giải phóng của Nhân dân tiến vào Nam Kinh, dân ở đây hờ hững/vô cảm (impassive) nhìn họ với tò mò và thận trọng. Các quân đội trong quá khứ đã sống bằng cách cướp phá đất nước. Nhưng những người lính này vừa đi vừa hát ba điều lịnh: Không được lấy một cây kim sợi chỉ. Hãy coi dân như gia đình mình. Mượn cái gì đều phải trả lại' ".
Dịch từ phần chú thích ở hình 2.No comments:

Post a Comment