Tuesday, February 9, 2021

 Bản đồ tỉnh Quảng Đức (tỉnh lỵ là Gia Nghĩa).

Tỉnh này phía đông giáp với Cambodia, phía đông nam giáp với tỉnh Phước Long, phía nam giáp với tỉnh Lâm Đồng, phía đông bắc giáp tỉnh Darlac, và phía đông giáp tỉnh Tuyên Đức.
Quốc lộ 14 bắt đầu từ ngã tư Chơn Thành, xem bản đồ 2, qua Đôn Luân (tên cũ Đồng Xoài), Kiến Đức (sát biên giới), Dak Song, Đức Lập , Ban Mê Thuột, Pleiku, Kontum, và điểm cuối là quận Dak Peh (có trại LLĐB cùng tên). Trước 1954 (thời Tây), đường này đi tới quận Thượng Đức của tỉnh Quang Nam. (Sau khi ông Diệm chết, đoạn đường mất an ninh nên bỏ hoang). Từ Thượng Đức đi về phía đông gặp Đại Lộc trên QL 1, quẹo trái đi về Đà Nẳng.
Đường mòn HCM, tuy chạy trên đất Lào, nhưng có đoạn đi sát quận Đức Lập, do vậy ngày 9/3/1975, quân CSBV đã tấn công quận này để đoàn xe tiếp tế có thể dùng QL 14 để dễ dàng tiến về Sài Gòn
No comments:

Post a Comment