Wednesday, January 6, 2021

 Thức ăn của trẻ em thời đại @ tại Mỹ : khoai tây (french fries) và internet . Trong khi rất nhiều ng lớn tại Mỹ ko biết dùng iPad như chúng !

Ảnh do tôi chụp tại phòng ăn của một chùa tại San Jose .No comments:

Post a Comment