Thursday, October 29, 2020

 Trên thế gian này , không gì lớn lao bằng đau khổ của con người .-- Vô danh .

Tuy nhiều bịnh tật nhưng tôi thấy nỗi khổ do bịnh tật của mình ko khó chịu hay lớn lao bằng đau khổ , phần lớn do do xung đột vợ chồng , kế đó xung đột giửa anh em hay giửa cha/mẹ với con . Cuộc sống của họ là địa ngục , khiến họ chán đời , chỉ nghĩ đến cái chết (họ nói như vậy với tôi) . Vì có tính ĐỒNG CẢM (empathy) trước nỗi đau của họ , tôi giúp họ nhiều nhưng đành bó tay .
Tôi nghĩ , mình rất may mắn * khi được anh em , bà con , bạn bè , láng giềng thương mến và giúp đở . Trong khi đó , có kẻ , tuy sống mà như đã chết khi bạn bè , bà con ko giúp đở , ngó ngàng hay thăm hỏi y .
* Nhờ có tu trong các KIẾP TRƯỚC .

No comments:

Post a Comment