Saturday, October 31, 2020

SỐ MẠNG CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA QUA LĂNG KÍNH CỦA LÝ THUYẾT SỐ

1/ Dựa vào LTS, tôi thay các chữ bằng trị số tương ứng của chúng, cộng từng phần và thu nhỏ nếu lớn hơn 9, sau đó cộng các phần.

VIỆT = 6 1 5 4 = 16, vì 16 lớn hơn 9 nên thu nhỏ = 7

NAM = 5 1 4 = 10, vì 10 lớn hơn 9 nên thu nhỏ = 1

CỘNG = 3 7 5 3 = 18, vì 18 lớn hơn 9 nên thu nhỏ = 9

HÒA = 5 7 1 = 13, vì 13 lớn hơn 9 nên thu nhỏ = 4 

Cộng các phần : 7 + 1 + 9 + 4 = 21. Như vậy số mạng (destiny) của thực thể (entity) VNCH chịu tác động của số 21.

Sau đây là ý nghĩa của số 21 theo Lý Thuyết Số/LTS (Numerology).

Sự thần phục - Sự cảnh giác (Submission and Caution)

Số 22 được tượng trưng bởi hình ảnh một NGƯỜI TỐT (Good Man) bị mờ mắt vì SỰ NGU DỐT CỦA NHỮNG KẺ KHÁC, với một túi đeo lưng, đầy những sai lầm. Trên hình vẽ cho thấy người này có vẻ không phòng thủ gì trước một con cọp dữ đang bắt đầu tấn công hắn. Số này cũng cảnh báo về ảo tưởng và lừa dối. Nó cho thấy một người tốt (hoặc thực thể) đang sống trong hạnh phúc và thỏa mãn , và tin tưởng không có vấn đề gì xảy ra, nhưng thực tế thì không phải vậy. Nó cho thấy một người đang nằm mơ, chỉ thức dậy khi nguy hiểm bao quanh hắn, nhưng lúc đó thì quá muộn. Nó cảnh báo về những sai lầm trong phán đoán, khi đặt lòng tin vào NHỮNG KẺ KHÔNG ĐÁNG TIN CẬY. Nếu 22 là ngày sanh, người này nên cẩn thận và luôn cảnh giác hay canh chừng (caution and watchfulness) trong những vấn đề về nghề nghiệp và cá nhân. Điều bắt buộc (karmic obligation) đối với người này phải tỉnh táo hơn, phải kiềm chế (curb) sự lười biếng về tâm linh, và phát triển hơn sự năng nổ về tâm linh – để thực hiện khả năng riêng (của mình) nhằm thay đổi sự việc, cũng như để ngăn ngừa sự thất bại bằng cách quyết tâm đạt được sự thành công (by simply ordaining success). Khi trách nhiệm cá nhân này được nhìn nhận, thực hành và cuối cùng được nắm vững, người mang số 22 sẽ làm chủ mọi sự kiện, không còn bị mờ mắt bởi sự ngu dốt của kẻ khác, và sẽ thấy ý tưởng và niềm mơ ước của mình được thực hiện. Bất cứ ai sanh ngày 22 cần phải đọc đoạn nói về số 4 và 8, bắt đầu ở trang 269.

(Dịch từ trang 258-259 của sách Linda Goodman's Star Signs*).

NHẬN XÉT: Nếu bạn thay thế chữ Người Tốt bằng VNCH thì sẽ thấy sự trùng hợp CHÍNH XÁC với những gì xảy ra năm 1975 tại VN; nghĩa là mọi việc đã xảy ra trong năm 1975 là do TRỜI ĐẤT SẮP ĐẶT. Hơn nữa 22 = 2 + 2 = 4 (TRẢ NỢ DỒN).

2/ Theo quan điểm của LTS thì năm 1975 cũng được xem là một thực thể (entity) và khi cộng lại cũng bằng 22 (1+9+7+5 = 22): MỘT SỰ TRÙNG HỢP KHÔNG THỂ TIN NỖI. Do vậy nó cũng có ý nghĩa của số 22 kể trên.

* Bà Linda Goodman là một cố chiêm tinh gia nổi tiếng của Mỹ, tác giả của nhiều sách trong đó có quyển Linda Goodman's Star Signs mà tôi dùng để viết về LTS.

Ảnh: vì tôi tuổi Bảo Bình (Aquarius) nên có số của kẻ "chuyên đào giếng cho kẻ khác uống hay trồng cây cho kẻ khác hưởng quả".
No comments:

Post a Comment