Friday, September 11, 2020

 Mẹo vặt vi tính

- Trăm hay ko bằng tay quen.
A/ Sáng nay một láng giềng nhờ tôi in hai tệp tin (file) trong email của y. Y vào Yahoo mail trên máy tôi để tải xuống các văn bản (document) này và ra lịnh in nhưng các văn bản dưới dạng .docx (nghĩa là phải có phần mềm Microsoft Office 365 mới đọc được); vì gấp quá nên tôi phải tải xuống free trial (dùng thử trong 1 tháng) của Microsoft Office 355. Nhưng sau đó tôi sực nhớ là mình có thể gửi các văn bản này vào Google Drive* nên tôi nói y chuyển tiếp các email này đến tôi; sau đó tôi vào Gmail của mình để chuyển các văn bản đến G. Drive. Mọi việc đã trở nên dễ dàng.
Vì đã lâu tôi ko gặp trường hợp này nên đã lúng túng như vậy nhưng từ nay rút kinh nghiệm: nếu gặp văn bản .docx thì chuyển đến G. Drive.
B/ Sau đó để khỏi bị tính tiền sau một tháng kể từ ngày tải xuống phần mềm Office 365 này, tôi đặt câu hỏi trên mạng và được chỉ dẫn:
1/ Đăng nhập ở account.microsoft.com/services
2/ Dưới chữ Microsoft 365, tìm > Expires On hay đường dẫn Cancel
- Nếu ko thấy đường dẫn Cancel, và bạn thấy Paid with và None, phần mềm này sẽ hết hạn vào hạn kỳ. Bạn ko cần cancel.
- Nếu bạn thấy đường dẫn Cancel dưới chữ Microsoft 365 Family, chọn Cancel.
Cẩn thận hơn, tôi đã vào Programs and Features và gỡ cài đặt Microsoft 365.
* Đây là Đám mây dữ liệu (cloud storage) của Google, cho phép ta có thể lưu trữ miễn phí các dữ liệu của ta: nếu dùng nhiều mới trả tiền
. Ai xài iPhone IPad thì có iCloud Drive.

No comments:

Post a Comment