Thursday, September 10, 2020

 Cái chết của TT Diệm là bắt đầu cho sự sụp đổ của VNCH 12 năm sau đó, bài 1


- Cuộc đảo chánh 1-1-63 là món quà từ tr


ên trời cho chúng tôi.— Một lãnh đạo của CSVN đã nói như vậy.


No comments:

Post a Comment