Monday, September 7, 2020

1/BS Nga Svyatoslav Fyodorov, hình giữa, ng tiên phong trong mổ xẻ chữa cận thị - qua một dây chuyền dưới đây .
8 bn nằm trên bàn một lượt tại bv của Fyodorov. Khi 5 bs mỗi ng hoàn tất phần riêng của họ cho cuộc mổ xẻ, những bàn này sẽ quay cho bước kế. Công việc của mỗi bs sẽ được theo dỏi trên màn hình tv .
Fyodorov đã phát minh ra kỹ thuật này vào 1986 khi cp LX đồng ý trả ông trên căn bản mỗi cuộc mổ xẻ. "Cách này giúp tôi giàu nhanh," Fyodorov nói và đang tìm thêm nhiều cách để tự động hóa. "Mục tiêu bây giờ là loại trừ bs ra khỏi mổ xẻ vì y là nguyên nhân chánh tạo sai lầm". Nhiều bs Mỹ đang làm như ông, tính khoảng 3.000 đô/bn để bn ko dùng kính. Theo 1 khảo sát, họ chỉ thành công 67/100, so với 99/100 của Fyodorov.
2/ Một li có thể tạo sự khác biệt giữa thấy và mù trong cuộc vi giải phẩu trong mắt tại BV Johns Hopkins (nơi từng trị cho Nguyễn Bá Thanh.-- Tài) .
NAT GEO NOV 1992 .

No comments:

Post a Comment