Monday, September 7, 2020

Mù ko phải là hoàn toàn tối đen. Một số bịnh mắt có thể ngăn cản (block) những phần quan trọng của thị giác nhưng ko ngăn toàn diện thị giác của bạn .
H1. Nếu mắt bình thường, bạn sẽ thấy như hình trên cùng.
Nhưng với bịnh, tổn thương, tuổi già có thể gây thoái hóa VẾT CHẤM (macula), phần chung quanh hố mắt (fovea). Người có bịnh này chỉ thấy phần chung quanh mờ mờ, hình dưới trái. Thoái hóa vết chấm là nguyên nhân dẫn đầu về mù ở Mỹ .
Một số người bị ĐỤC THỦY TINH THỂ (cataract), thấy cảnh vật qua 1 khói mù (haze). Ánh sáng chói chang của mặt trời làm gia tăng chói mắt, hình dưới phải .
H2. Nếu bị VIÊM VÕNG MẠC SẮC TỐ (retinitis pigmentosa), 1 suy thoái di truyền của võng mạc, sẽ từ từ thu nhỏ tầm nhìn. Giai đoạn cuối của bịnh TĂNG NHÃN ÁP (glaucoma) cũng làm teo (constrict) thị giác như vậy.

No comments:

Post a Comment