Monday, September 7, 2020

Đi đầu (at the cutting edge) .
H1. Tập trung vào công việc, bs Henry Kaplan của đh Washington tại St. Louis lấy đi mô sẹo từ phía sau của nhãn cầu qua một vết rạch trong VÕNG MẠC (retina) của bn. Đồng nghiệp Silverman đã thành công khi đưa vào (shoehorn) một marker màu xanh vào phía sau của võng mạc nguyên vẹn của một khỉ đầu chó (baboon), hình giữa. Hai người đang áp dụng kỹ thuật này trong các thí nghiệm về ghép tế bào võng mạc của khỉ, họ hy vọng một ngày nào có thể sửa chữa võng mạc của người. Một thế hệ trước đây là một cuộc cách mạng, nay ghép MÀNG SỪNG/giác mạc (cornea) là chuyện bình thường, hình cuối.
H2. Một trung tâm xử lý hình ảnh phát ra màu đỏ (ảnh 1) ở sau óc của khoa học gia John Allman của đh Caltech trong một ảnh của máy tính nằm chồng lên đầu ông. Màu đỏ cho thấy gia tăng lượng máu chảy tới vùng này, được kích hoạt bởi tập trung vào một vật nhỏ, như óc khỉ mà Allman đang cầm.
H3. Ở Viện ngiên cứu về mắt Schepens tại Boston, Rob Webb nhìn vào một thiết bị đang chiếu chữ 'research vào võng mạc của ông. Ông ta nhìn hình/chữ này, cùng với một hình của võng mạc ông được chiếu trên một tv. Xem màn hình và nghe sự mô tả của bn về cái gì họ thấy, một bs có thể định vị khu vực hư hỏng của võng mạc.No comments:

Post a Comment