Tuesday, March 3, 2020

SẼ CÓ THÊM ĐỊA CHỈ DOMAIN NAME
Trước đây bạn chỉ cần gỏ địa chỉ domain name (tên miền) .com để vào 1 địa chỉ mạng . Tuy vậy tổ chức trách nhiệm về địa chỉ internet đang gia tăng các suffix về domain name .
VD : công cụ tìm kiếm có thể xếp loại 1 địa chỉ vào nhóm 'hẹn hò trai gái' (dating) vì nó có chử .dating . Trước đây , nó sẽ dẫn nhiều link và cho kết quả bao gồm thảo luận về dating !
Cũng vậy , CCTK sẽ đưa bạn tới các nhà hàng ở Berlin nếu nó có chữ .berlin - khi bạn tìm kiếm nơi ăn (ở TP này) , thay vì các blogger nói về họ đã ăn gì khi thăm Berlin .
Các cty sẽ có có những địa chỉ tách biệt như sales.samsung và repairs.samsung , để khách hàng ko phải vào website của Samsung để tìm .
Các nhà hàng , tiệm bán hoa , VD sẽ dùng .berlin hay .tokyo thay vì dùng .com
Khoảng 1000 domain name được đồng ý , đã áp sụng hay chờ HĐ giửa ng ủng hộ và ICANN .
Trong đó , sẽ áp dụng vào tháng 4 , có .dating , .berlin , .tokyo , .cab , .ceo , .dance , .futbol , .mango , .sexy . Riêng Samsung có .samsung tiếng Hàn .
Tạm dich từ báo SJMN ngày 3 March 2014 .

No comments:

Post a Comment