Wednesday, February 26, 2020

Người chủ tiệm trả lời , “ Rất tiếc , tôi không bán con mèo . “
Người sưu tầm nói , “ Làm ơn , tôi cần một con mèo đói quanh quẩn trong nhà để bắt chuột . Tôi sẽ trả ông 20 đô cho con mèo này .”
Ông chủ tiệm nói , “ Được , tôi bán ,” và trao lại con mèo .
Người sưu tầm tiếp tục , “ Với 20 đô vừa rồi tôi nghĩ rằng ông nên cho tôi cái dĩa này . Con mèo quen dùng nó và tôi khỏi phải tốn tiến mua một cái dĩa khác . “
Người chủ tiệm nói , “ Rất tiếc , ông bạn , nhưng đó là cái dĩa MAY MẮN của tôi . Nhớ nó , cho tới tuần này tôi đã bán được 38 con mèo . “
Dịch từ tiếng Anh .

No comments:

Post a Comment