Sunday, December 15, 2019

Phụ nữ VN trong chiến tranh .
Hình 1 : trong một cuộc hành quân , cô gái này lúc đầu bị nghi ngờ là VC , sau đó được thả ra .
No comments:

Post a Comment