Sunday, December 15, 2019

Ảnh chụp năm 1968 khi học bài vượt sông tại trung tâm huấn luyện Quang Trung . Tôi còn nhớ , lúc đó tôi vác cây Garant M-1 ko nổi vì tôi nặng khoảng 45 kí .
Hình 2 : chụp lúc mang lon chuẩn hay thiếu úy , chụp tại nhà Đỗ thành Nhân quận 4 Sài Gòn .

No comments:

Post a Comment