Sunday, February 10, 2019

Bản đồ tỉnh Quảng Đức và một phần Darlac trước 1975 .
Từ ngả ba Kiến Đức đi về Ban Mê Thuột sẽ đi ngang quân lỵ Đức Lập (do trung tá Nguyễn cao Vực làm quận trưởng) . Từ Kiến Đức đi về tỉnh lỵ Gia Nghĩa sẽ đi ngang quận lỵ Nhơn Cơ , có lẽ thành lập sau khi bản đồ này được vẽ ; nhưng trên bản đồ này giữa Kiến Đức và Gia Nghĩa có phi trường , năm 74-75 , phi trường này tên Nhơn Cơ .
Chụp lại từ bản đồ in năm 1967 của hội Địa lý Quốc gia Mỹ .

No comments:

Post a Comment