Sunday, September 23, 2018

Vào Google maps
Nhập địa chỉ nơi đến vào chỗ Search here , ví dụ "O'Reilly Auto Parts near me" . Kế đó nhấp chữ Search .
Bạn sẽ thấy danh sách các tiệm này gồm chữ Call và Directions .
Nhấp Directions để được chỉ đường .
Một trang mới hiện ra , bạn nhấp vào chữ Directions màu xanh  .
Một trang mới mới xuất hiện :
Trên là Your location (địa điểm của bạn) : bạn nhập điểm đứng của bạn .
Dưới là chữ O'reilly Auto Parts .
Khoảng cách là 7 min .
Tới đây bạn nhấp Start .
Khi tới nơi , nhấp vào Exit màu đỏ .

No comments:

Post a Comment