Friday, June 22, 2018

Mấy đời bánh đúc có xương , mấy đời Việt Cộng nó thương dân mình. Chính người CSVN đã biến câu thơ trên đây của nghành tâm lý chiến VNCH trở thành sự thật.No comments:

Post a Comment