Wednesday, January 31, 2018

TẠI SAO TAI HỌA DAI DẴNG TỪ 1945 TỚI GIỜ (72 năm) CHỈ XẢY RA VỚI VIỆT NAM MÀ KHÔNG XẢY RA VỚI NƯỚC KHÁC ?
- Trên thế gian này , mọi việc đều có NGUYÊN NHÂN , ko có gì xảy ra một cách ngẫu nhiên .
- Chính ĐCSVN , chứ không phải bọn "phản động" hải ngoại hay phong trào đấu tranh cho dân chủ tại VN , đã biến - câu nói nỗi tiếng của TT Thiệu hay khẩu hiệu sau đây thời chế độ cũ - thành SỰ THỰC :
Mấy đời bánh đúc có xương ,
Mấy đời Cộng Sản nó thương dân mình .
Tôi biết , phần lớn những ng Thiên Chúa Giáo đều không tin Luân Hồi (Reincarnation) vì lập luận :
- Nếu có kiếp trước , tại sao ta ko nhớ được , v.v...
Nhưng trước những tai ương mà nhà cầm quyền hiện nay gieo xuống đầu dân Việt , tôi nghĩ chỉ có luật Luân Hồi Nhân Quả mới giải thích được .
Hiện nay , do Tham Nhũng và Lạm Quyền , VN yếu kém về mọi mặt như CT , KT , VH , XH , v.v... , còn thua xa Cambodge và Lào , hai nước từng là đàn em , răm rắp nghe lời VN ; giờ họ coi VN chẳng ra cái gì .
Trừ các DLV - ăn lương của ĐCSVN , những người viết blog * hay FB , không ít thì nhiều đều bức xúc trước tình hình xuống cấp hiện nay . Nhiều ng có trình độ , có tấm lòng với quê hương dân tộc , đã đưa ý kiến hay giải pháp này nọ nhưng tất cả chỉ là NƯỚC ĐỔ LÁ MÔN hay NƯỚC ĐỔ ĐẦU VỊT hay CON ÉN KHÔNG LÀM NỔI MÙA XUÂN .
Tôi xin đăng lại quan điểm của tôi về vấn nạn trên - đang làm ray rứt chúng ta hàng ngày , khiến nhiều bạn bỏ ăn bỏ ngủ * để viết FB/blog .
http://www.tranthanhhien.com/…/nguoi-vn-cung-tin-tuong-luat…
* Blogger Tưỡng Năng Tiến , dân Cali đã viết "Đã có không biết bao nhiêu độc giả (nhất định) phải vượt hàng vạn dặm đến California để gặp tôi – một anh già mặt mũi dị hợm, sặc sụa hơi men, quần áo tả tơi, người ngợm hôi hám, ăn nói quàng xiên – cùng với một tiếng thở dài, khó nén!" . (Ông là social worker/cán sự xã hội tại một bv tâm thần ở San Jose , hiện đã về hưu , thường có nhiều bài trên mạng.-- Tài) .
Posted by thebimini at 11:44 AM

No comments:

Post a Comment