Wednesday, January 31, 2018

The world's No.1 smartphone maker Samsung Electronics has only a small share in the Japanese market, but the South Korean firm's global strategies have guided it to its biggest annual profit ever/Samsung , hảng sx điện thoại di động hàng đầu thế giới , dù chỉ chiếm 1 phần nhỏ trong thị phần Nhật , nhưng chiến lược toàn cầu đã khiến cty có lợi nhuận lớn nhứt chưa từng có . 
Samsung officials say their operating profit for 2017 came in at about 50 billion dollars/Các viên chức của Samsung nói rằng lợi nhuận điều hành của cty cho năm 2017 vào khoảng 50 tỉ đô . That's up 83% from the previous year. Sales rose by 19%, to more than 220 billion dollars/Tăng 83/100 so với năm 2016 . Doanh số bán tăng 19/100 , lên hơn 220 tỉ đô . 

The officials say robust sales for memory chips, used in both phones and servers, helped boost the revenue figure/Các viên chức nói doanh số bán mạnh mẻ về chip nhớ , được dùng trong các phone và máy chủ , đã giúp đẩy mạnh con số thu nhập . Samsung's display business also benefited from a rise in demand for smartphone screens/Nghành sx màn hình của Samsung cũng hưởng lợi nhờ gia tăng về nhu cầu của màn hình phone . 

But Samsung faces growing competition from Chinese smartphone makers that are flooding the market with low-priced products/Nhưng Samsung đang đối diện cạnh tranh ngày càng gia tăng của các hảng sx smartphone TQ đang tràn ngập thị trường với sản phẩm giá rẻ . The company says it will launch a new smartphone model with enhanced features in February/Cty nói sẽ tung ra 1 kiểu smartphone mới với những chức năng nâng cao vào tháng hai . 

No comments:

Post a Comment