Sunday, January 28, 2018Sau khi Sài gòn sụp đổ năm 1975, hơn một triệu người Việt, không muốn sống dưới chế độ Cộng Sản, đã bỏ nước ra đi, chủ yếu bằng đường biển. Hành trình của họ thấm đẫm máu và nước mắt, với hàng trăm ngàn người bỏ mạng bởi sóng dữ, bệnh tật, đói khát, hàng ngàn người phụ nữ bị cướp biển hãm hại. Mẹ của Amy Nguyễn là một trong số đó. Và giờ đây khi may mắn có cuộc sống ổn định tại Hoa Kỳ, cô quyết định đi tìm mẹ, với không gì khác ngoài bức ảnh duy nhất của mẹ cô, và sự giúp đỡ của hàng ngàn người xa lạ trên mạng xã hội.
https://www.youtube.com/watch?v=5VlnuhMb1Uw
https://www.youtube.com/watch?v=HvmnFRT7MNg

No comments:

Post a Comment