Sunday, January 28, 2018

dùng cứt của panda để bón phân cho cây trà hay làm khăn giấy lau mặt , với giá 7 đô một cuộn - gấp 17 lần giấy bình thường .
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/editors/1/profitingfrompandapoo/

No comments:

Post a Comment